Contact

Stichting tot behoud van de BU130
p/a Coenderstraat 1
2613 SM Delft
Email: info@bu130.nl
Rekening: NL49INGB0003030194
KVK Haaglanden: 41145242
Vereniging Vrienden van Trui
p/a Coenderstraat 1
2613 SM Delft
Email: vvt@bu130.nl
Rekening: NL44INGB0009356042
KVK Haaglanden: 27251440
Voor algemene vragen of als aanspreekpunt:
Isabel van der Leijé, voorzitter 06 – 23437030
voorzitter@bu130.nl
Voor vragen over de verhuur of om je in te schrijven op
een Intekenlijst:
Rudy van der Zwan, secretaris 06 – 40948776
secretaris@bu130.nl
Voor vragen over guldens, euro’s en stichtingsgeld:
Jan Siblesz, penningmeester 06 – 26945148
penningmeester@bu130.nl
Voor vragen over onderhoud of als de boot stuk is:
Mees van Wetten, kluscom 06 – 20266808
kluscom@bu130.nl
Voor belangrijke vragen of als aanspreekpunt:
Reinout Wiersema, voorzitter VVT 06 – 42287400
voorzittervvt@bu130.nl
Voor algemene vragen, adreswijzigingen of om je in
te schrijven
:
Marco Wubben, secretaris VVT 06 – 43448718
secretarisvvt@bu130.nl
Voor vragen over euro’s, donaties en contributie:
Reinout Wiersema, penningmeester VVT 06 – 42287400
penningmeestervvt@bu130.nl
Voor vragen en kopij voor de Bulletalie:
Marco Wubben, commissaris Bulletalie 06 – 43448718
bulletalie@bu130.nl

Bel wanneer iemand niet bereikbaar is gerust één van de andere bestuursleden!