Stichting tot behoud van de BU130

De stichting tot behoud van de BU130 is opgericht om het reilen en zeilen van het schip financieel onafhankelijk te maken van haar moedervereniging, De Bolk.

Het doel van de Stichting tot behoud van de BU 130 is:

  1. Het zich verwerven van oud-Nederlandse zeilschepen, in het bijzonder alle soorten van houten platbodems en alle aanverwante zaken te beginnen met de BU 130.
  2. Het zoveel mogelijk in originele staat terugbrengen en houden van de aangeschafte schepen.
  3. Het in de vaart terug brengen en houden van de aangeschafte schepen.

Het bestuur

De stichting wordt bestuurd door leden van Delftse Studenten Vereniging Nieuwe Delft – De Bolk. De leden van het bestuur nemen meestal voor 2 a 3 jaar zitting in het bestuur en er wordt gespreid gewisseld, om te voorkomen dat kennis te snel verdwijnt. Het bestuur bestaat minimaal uit Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Commissaris Onderhoud. Regelmatig hebben extra leden zitting in het bestuur wanneer zij één van de zittende bestuursleden gaan opvolgen. De huidige bestuurders zijn te vinden op de Contactpagina.

Het bestuur is dus verantwoordelijk voor het onderhoud, voortbestaan en varend houden van de Trui. Zij heeft de verantwoordelijkheid voor het varen met het schip en de opleiding overgedragen aan het schipperscollectief.

Het schipperscollectief

De actieve schippers maken allen deel uit van het schipperscollectief. Dit orgaan is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het varen en het opleiden van bemanning, maten en schippers.

Culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De Stichting tot behoud van de BU130 is sinds 1 januari 2013 gekenmerkt als culturele ANBI. Het voordeel van dit kenmerk is dat 125% van de donatie’s kunnen worden afgetrokken van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Meer informatie daarover staat op de website van de Belastingdienst. In de Bulletalie van april 2013 is meer informatie te vinden over belastingtechnisch voordelig doneren. Deze Bulletalie is hier terug te lezen.