Geschiedenis

In 1875 is de boot, toen nog met visserijnummer HK8, gebouwd door Thomas Pauw in Muiden voor Goos Foppen Gz. In 1928 heeft Migchel Foppen de HK8 overgenomen van zijn vader. Doordat op 28 mei 1932 de Zuiderzee definitief werd afgesloten, werd het schip verkocht aan Cornelis Kuiper in 1933. Hij vist met Trui onder het visserijnummer EH26. Snel wisselt het schip weer van eigenaar en komt ze in handen van Jan de Boer, die wederom met Trui vist onder het visserijnummer HK8. In 1938 wordt het schip eigendom van Willem Bruinink. Ook hij vist nog altijd met de HK8, net als zijn zoon Drees Bruinink die in 1950 de botter van hem overneemt.

Op 24 februari 1959 wordt de HK8 verkocht aan Lammert de Graaf. Het schip komt als BU130 in de vaart. Op 24 oktober 1963 wordt het schip verkocht aan Frans Eisenloeffel, die het schip als pleziervaartuig in de vaart brengt. Dit is het einde van de  88 jaar durende periode waarin er actief met Trui gevist werd.

Op 25 december 1965 wordt de BU130 gekocht door de Delftse Studentenvereniging Harpyia, de zeilondervereniging van de D.S.V. Nieuwe Delft (“De Bolk”). Zij geven de naam Trui aan de botter. Op dat moment is het schip in zeer slechte staat. In de jaren erna breekt er een zwaard, is de mast gebroken en was het nodig de motor te vervangen.

In 1975 is het volledige achterschip vervangen. Een jaar later is de trog vervangen. Om de restauraties te kunnen financieren wordt de ‘Stichting tot Behoud van de BU130’ in 1978 opgericht, welke de Trui in haar eigendom krijgt.

In de jaren erna wordt veel onderhoud gepleegd: een zwaardbolder, een stel dekenposten, 20 nieuwe inhouten, een dekendeel, het zeilwerk, het vlak en 12 gangen worden vervangen. Ook het dek wordt volledig vervangen. In 1991 wordt de steven vervangen, gevolgd door het middenschip in 1993. In 1996-1997 wordt het volledige achterschip gerestaureerd. In de jaren erna worden er diverse kleinere onderdelen vervangen. In 2010 is er weer een groot restauratieproject geweest: de trog en de aangrenzende dekendelen zijn vervangen.

In de zomer van 2013 is er weer een groter restauratieproject geweest. De vier iroko-gangen in de bakboordboeg waren aan vervanging toe, net als het aangrenzende vlakdeel. Daarnaast zijn er een paar inhouten vervangen of bijgeplaatst. Ook een groot aantal kleinere klussen is toen uitgevoerd. Tijdens dit project is een blog bijgehouden, hier te vinden.

Zie voor het volledige overzicht van de restauraties het overzicht op de wiki.