Over Trui

De botter Trui is een vissersschip uit 1875. Het is de oudste nog varende botter die vanaf de bouw doorlopend heeft gevaren. De Trui wordt nu al meer dan 30 jaar beheerd door de Stichting tot behoud van de BU130.

Deze stichting is in 1978 opgericht door Harpyia, de zeilvereniging van de studentenvereniging D.S.V. Nieuwe Delft. Harpyia heeft de boot in 1965 gekocht. Op dat moment verkeerde de BU130 in een zeer slechte staat. Door de jaren heen zijn steeds delen van de boot gerestaureerd. Door het schip te verhuren en subsidies aan te vragen komt er voldoende geld binnen om dit te kunnen doen.

Doelstelling bij de restauraties is altijd om het schip in een zo authentiek mogelijke staat te brengen. Veelal wordt getracht om de restauraties niet uit te besteden aan een scheepswerf, maar zoveel mogelijk in eigen beheer (al dan niet met hulp van een scheepstimmerman) uit te voeren, zodat de kennis behouden blijft.

Naast de grote restauraties wordt de boot ook jaarlijks in het winterseizoen onderhouden. Trui gaat dan ook een week de helling op. De boot wordt dan kaal gekrabd en vervolgens weer ingesmeerd met lijnolie en harpuys. Ook de naden tussen de huiddelen worden gebreeuwd. Verder worden de katoenen zeilen jaarlijks getaand.

varendDe botter wordt gehuurd door studenten van de studentenvereniging D.S.V. Nieuwe Delft (“De Bolk”), afgesturdeerden en door bijvoorbeeld vriendengroepen van binnen en buiten Delft. Het voorjaar dient ervoor om nieuwe opvarenden enthousiast te maken, om schippers en maten op te leiden en om mensen die mee hebben geklust de mogelijkheid te geven om mee te varen als beloning. Deze eerste weekenden van het seizoen worden gevuld door middel van inschrijflijsten die op De Bolk hangen. Ook een mailtje naar de Secretaris sturen of bellen kan natuurlijk. De weekenden vanaf april kunnen gehuurd worden door allerlei groepen. Daarnaast zal Trui ook deelnemen aan een aantal vaarwedstrijden voor platbodems, zoals de Pieperrace. In de zomervakantie wordt Trui gehele weken verhuurd. Dan worden langere tochten naar Duitsland of soms zelfs naar Denemarken gemaakt. Na de zomervakantie wordt de nieuwe eerstejaars van de Bolk rondgevaren tijdens de Kennismakingstijd. Daarna wordt er nog tot december elk weekend gevaren met verhuurgroepen of inschrijfweekenden. Het gehele overzicht van de weekenden is te vinden in de jaarplanning.