Giften

Meer doneren voor hetzelfde geld

 

Dit klinkt misschien als een reclamestunt, maar als je dit stukje hebt gelezen weet je hoet het werkt. Het idee is dat je, je een schenking aan de stichting of VVT mag aftrekken van je inkomstenbelasting. Dat voordeel kan je ten goede laten komen aan de stichting of VVT; jij doneert hetzelfde, maar zij ontvangen tot wel het dubbele! Er is geen minimumbedrag aan gekoppeld, dus het werkt ook voor kleine bedragen.

Begrippen

Om te beginnen een paar definities. Dankzij de inspanningen van het bestuur is de stichting sinds 2013 een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), de VVT is een vereniging. Een schenking kan je “gewoon” doen, door incidenteel een donatie te doen, of “periodiek”. Een periodieke schenking loopt minimaal 5 jaar en spreek je af met de stichting of VVT. De belastingregels verschillen per doel en type gift.

 

Een Culturele ANBI is de overtreffende trap van een ANBI, giften mag je aftrekken met 125% tot een maximum van €1250,-. Voor een vereniging geldt deze vermenigvuldiging niet, die giften kun je een-op-een aftrekken van de inkomstenbelasting.

Een gewone gift is aftrekbaar als hij minimaal 1% van het drempelinkomen is met een minimumbedrag van €60 en maximaal 10% van het drempelinkomen.

Voor een periodieke gift geldt geen minimum of maximum bedrag en heeft een minimale looptijd van 5 jaar. Vroeger legde je een periodieke gift vast bij de notaris, maar tegenwoordig kan je volstaan met een eenvoudig standaardformulier van de belastingdienst.

 

Gift aan: gewone gift periodieke gift
Culturele ANBI 125% aftrekbaar
Zie min. & max. regels
125% aftrekbaar
Geen min. & max. bedrag
Vereniging Niet aftrekbaar Aftrekbaar

Geen min. & max. bedrag

Voorwaarden giften. Bron: belastingdienst.nl

 

Het grootste voordeel behaal je met een periodieke of gewone gift aan de stichting, als je een bedrag wil schenken dat lager ligt dan 1% van je drempelinkomen kun je het beste een periodieke gift doen, daar geldt geen minimumbedrag voor.

 

Doneren aan de stichting

Stel je doneerde vorig jaar €50, over zo’n gewone schenking krijg je geen belastingaftrek omdat het onder het drempelbedrag valt. Als je nou van plan bent om ook dit jaar en de komende jaren te doneren aan de stichting, kun je een periodieke schenking afspreken.

 

Zie onderstaande rekenvoorbeeld voor een periodieke donatie van €50, dankzij het belastingvoordeel kost dit je netto slechts €24,-

 

Gift: €50 Gewone gift Periodieke gift
Aftrekbare gift: €0,- €63,-
Belastingvoordeel: €0,- €26,-
Je betaalt netto: €50,- €24,-

Rekenvoorbeeld gift, bron: anbi.nl

 

Je kan er ook voor kiezen om het belastingvoordeel ten gunste te laten komen van de stichting. In dat geval doneer je €105, en kost het je netto €50 net als vorig jaar. Zie het onderstaande rekenvoorbeeld:

 

Gift: €105 Gewone gift Periodieke gift
Aftrekbare gift: €0,- €131,-
Belastingvoordeel: €0,- €55,-
Je betaalt netto: €105,- €50,-

Rekenvoorbeeld gift, bron: anbi.nl

 

Zoals je ziet is de “culturele ANBI” status erg gunstig voor de stichting en voor jou als donateur. Het belastingvoordeel hangt af van je inkomen, je kan het zelf uitrekenen met de ANBI calculator: https://anbi.nl/calculator/

Periodieke gift afspreken

Om van dit voordeel gebruik te maken moet je de periodieke gift afspreken met de stichting. Dat kan je doen met het standaardformulier van de belastingdienst in 3 stappen:

  1. Formulier “Periodiek schenken BU130” downloaden
  2. Invullen in tweevoud en ondertekenen
  3. Opsturen aan de stichting

De stichting stuurt daarna 1 ondertekend exemplaar retour voor je eigen administratie.

 

 

Referenties

  1. ANBI calculator: https://anbi.nl/calculator/
  2. Formulier periodieke gift: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
  1. Belastingdienst: giften

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/