Zachtebedrace 2014

Zie voor de zachtebedrace 2015 hier.

De uitslag

Na een wedstrijd met weinig wind uit veel richtingen, leverde dit na bijeenkomst van de journaalcommissie (met daarin een schipper van het als 1e, 3e en 5e gefinishde schip: BU130, HL93, Robbe) de volgende einduitslag op:

Schip Pt Tijd Opmerkingen Verslag
1 EB58 13 65:55 Blog
2 Robbe 13 71:40 Verslag
3 BU130 12 63:35 Finishtijd 63:05. Half uur straftijd wegens verkeerd opgehangen vlaggetje in Breezanddijk. Blog
4 HL93 0 67:18 Gefinished met 3 punten in 61:18. Vanwege kort motorgebruik in noodsituatie bij strekdam Harlingen, 3pt aftrek en 6 uur tijdstraf. Twitter
5 AM1 DSQ Gefinished met 13 punten in 67:43. Vanwege motorgebruik zonder noodsituatie bij wantij Vingegat helaas gediskwalificeerd. Blog

Winnaar bergklassement: HL93

 

zbr

 

In de 4e editie van deze 72-uurs zeilmarathon draait het niet alleen om het opdoen van ervaring en de vaardigheden die horen bij het varen op het wad, maar ook om ’s nachts varen, uithoudingsvermogen, inventiviteit en vooruitkijken. Doel van de wedstrijd is om zoveel mogelijk punten te verzamelen door een aantal havens aan te doen, een vlaggetje aan een ton te knopen, een parkoers te varen en een aantal minuten te ankeren. Het schip dat de meeste punten verzameld in de kortste tijd is de winnaar.

Deelnemers & Blogs in 2014

Geschiedenis

In 2013 hebben we de derde editie van deze race georganiseerd, met als deelnemers de AM1 (4e in 68 uur met 10pt), EB58 (3e in 70,5 uur met 12pt), zeeschouw Robbe (2e in 67 uur met 17 pt) en de BU130 (1e in 69,5 uur met 18 pt). Zie  Zachtebed Race Blog voor het blog van de BU130, AM 1 hier en de  blog van de EB58 is hier te vinden. De tweede editie was met de EB58 als enige tegenstander (en uiteindelijke winnaar). De eerste editie van deze wedstrijd hebben we in 2011 als opleidings-marathon gevaren. Zie Schipper in Opleiding Marathon 2011, met onder andere het logboek en de gevaren route.

Schepen/bemanningspool

Heb je een schip maar te weinig bemanning, of wil je graag varen maar heb je geen schip, neem dan contact op met de wedstrijdcommissie, dan zullen we jullie met elkaar in contact brengen.

Contact informatie

Wedstrijdcommissie: 06-44250887 (Marijn) en 06-54346339 (Wouter)
Email: zachtebedrace@bu130.nl

Ben je van plan om mee te gaan doen, meld je dan zsm via email of telefoon bij de wedstrijdcommissie. Op later moment alsnog afzeggen is geen probleem.

Punten

Zachtebed 2 Parkoers varen: Tussen BR1a en BR2 door, BR-GAS1 SB, SO15 SB, tussen BR1a en BR2 door. Het complete parkoers dient startend bij de BR1a/BR2 in deze volgorde binnen 6 uur te worden afgelegd.
Cocksdorp 3 Vlaggetje aan ankerboei van de vriendschap (RG-VRIENDSCHAP) vastmaken, op zondanige wijze dat het vlaggetje minimaal een week blijft hangen
Cocksdorp 3 Aanleggen aan de steiger van de Cocksdorp en een vlaggetje aan de steiger knopen.
West-Terschelling 1 De haven in en uitzeilen, het schip dient in zijn geheel Noord van de lijn tussen de 2e (gezien vanuit Z) witte lichtopstand op de strekdam en de Fl.Y.5s op de kade te zijn geweest. Ook mag er drooggevallen worden op het groene strand. Het schip dient dan uiterlijk drie uur voor LW ter plaatse te worden vastgevaren
Vlieland 2 Parkoers varen in de vliesloot: VS16-VB1 BB, VS28, VS16-VB1 SB.
Ameland 6 Aanleggen in de jachthaven of op de W- of Z-kant van de veersteiger of droogvallen. Vlaggetje knopen aan de vlaggemast bij het havenkantoor. Het schip dient dan uiterlijk 2,5 uur voor LW ter plaatse te worden vastgevaren.
Harlingen 2 De haven in en uitzeilen, het schip dient geheel Oost van de lijn tussen tussen de rode ISO 6s en de groene lichtopstand op de strekdam ten Zuiden ervante zijn geweest
Amsteldiep 1 Ankeren gedurende 8 minuten in het amsteldiep, voorbij het punt waar de westwal een bocht naar het zuid-westen maakt
NIOZ haven 1 Aanleggen op nader bekend te maken plek in de NIOZ haven en een vlaggetje aan het groene havenlicht knopen
Breezanddijk 1 Aanleggen en een vlaggetje aan een lantaarnpaal knopen
Noorderhaaks 3 Droogvallen. Het schip dient uiterlijk drie-en-een-half uur voor LW Den Helder te worden vastgevaren.

Regels

Let op: Het gebruik van een bijboot is niet langer toegestaan.

Het volledige reglement:  72 uur zachte bed 2014

De schipper is te allen tijde aansprakelijk voor schip, bemanning en eventuele schade ontstaan tijdens deze wedstrijd. De wedstrijdleiding aanvaard in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortvloeiend uit deze wedstrijd.

1: De start vindt plaats vrijdagavond 25 april om 19.00 uur. Tijdens het palaver om 18.00 uur wordt de start plaats bekend gemaakt en vervolgens moeten de schepen daarheen verhaald worden.

2: De schepen dienen voor maandagavond 28 april 19:00 uur de havenhoofden van de buitenhaven van Den Oever gepasseerd te zijn, anders volgt diskwalificatie en vervallen alle behaalde punten. Tijdstip van passage van de havenhoofden geldt als finishtijd (aanleggen op zeil is in Den Oever dus niet verplicht).

3: Het schip dient verzekerd te zijn (verzekering geldig op de Waddenzee en zonder windkracht beperking).

4: Als het schip niet voldoet aan de minimum inventaris lijst, is het schip zonder uitzondering van deelname uitgesloten.

5: De minimum bemanning bestaat uit 2 schippers, 2 maten en voldoende opvarenden om gedurende de wedstrijd verantwoord te varen.

6: Er word gevaren in het gebied waar het BPR geldig is (art.2) met uitzondering van de geul bij het Borndiep (Oosterom,Westgat,Borndiep). Bij Noorderhaaks loopt het BPR tot de lijn die de volgende punten verbind: Vuurtoren Kijkduin bij Den Helder, Westelijkste punt Noorderhaaks en Loodsmansduin op Texel (buitenom de eilanden is dus niet toegestaan).

7: Tijdens de wedstrijd dient u zich strikt te houden aan de wettelijke bepalingen die gelden voor het gebied waarin u zich bevindt. Een overtreding leidt tot aftrek van punten. De journaalcommissie bepaalt de strafmaat, met als richtlijn de aftrek van eventuele punten behaald tijdens of in verband met de overtreding en aftrek van 3 punten.

8: Aanwijzingen van de autoriteiten dienen strikt en zonder commentaar opgevolgd te worden.

9: Gebruik van de motor als voortstuwingsmiddel is niet toegestaan. De standaard opgelegde straf voor motorgebruik is 6 uur (dit leidt niet tot diskwalificatie bij overschrijding van 72 uur) en de aftrek van 3 punten, in uitzonderlijke gevallen kan de journaalcommissie hier met motivatie vanaf wijken. Misbruik van de motor leidt tot diskwalificatie. Motorgebruik dient met redenen omkleed in het journaal vermeld te worden. Een eventueel voordeel dient ter plekke en onmiddellijk tenietgedaan te worden. Stroomdraaien is toegestaan.

10: Andere hulpmiddelen zoals een bijboot zijn niet toegestaan, evenmin hulp van derden.

11: Gebruik van elektronische of elektrische en andere moderne navigatiemiddelen anders dan zoeklicht en verlichting is niet toegestaan. Hieronder valt ook het gebruik van gps, mobiele telefoon, log, windsnelheidsmeter en elektronische dieptemeter. Marifoon is toegestaan om uit te luisteren en aan en af te melden bij blokgebieden en havens. Bij onduidelijkheid mag overige vaart in belang van de veiligheid worden opgeroepen. Waterstanden mogen niet worden opgevraagd. Marifoon verplicht stand-by bij blokgebied Brandaris 2, blokgebied Den Helder 62 en havens ( Terschelling 12, Vlieland Texel Ameland 10 en Harlingen 11).
Gebruik van blogs, twitter, faceboek en dergelijke wordt aangemoedigd. Het is ook toegestaan elkaars uitingen te lezen. Informatie over weer of taktiek mag niet via het blog naar de wedstrijdbemanning toe komen en/of voor de taktiek gebruikt worden.

12: Gedurende de race mag de bemanning niet aangevuld of gewisseld worden. Verder mag niets aan boord gebracht worden. U dient uitsluitend te werken met het bij de start aan boord aanwezige.

13: Indien meerdere schepen gelijktijdig bij een aanleg plaats aankomen, moet het eerste schip bepalen hoe en wanneer het volgende aanlegt. Hierover moet duidelijke communicatie plaatsvinden vanaf beide schepen.

14: De bij de verrichtingen vermeldde aanwijzingen in het logboek vormen een uitbreiding van deze regels.

15: Bij waarschuwing van het knmi van kracht 7 en hoger mogen alle middelen ingezet worden om een goede inschatting te maken van de weerssituatie. Bij waarschuwing kracht 8 en hoger wordt de wedstrijd tijdelijk gestaakt en dienen alle schepen direct de dichtstbijzijnde haven op te zoeken. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om punten te halen. De walcommissaris beslist over het moment waarop de wedstrijd hervat wordt.

16: Het journaal dient uiterlijk een uur na de uiterlijke finish tijd of een uur na finish van het laatste schip ingeleverd te zijn bij de wedstrijdcommissie. Op dit moment vindt ook de vergadering van de journaalcommissie plaats, waarin zitting hebben een schipper van het als 1e, 3e en als 5e gefinishte schip. De journaalcommissie beoordeelt de logboeken op volledigheid en correctheid en behandeld eventuele overtredingen van de reglementen. De wedstrijdcommissie leidt de journaalvergadering, maar heeft geen stem bij beslissingen. De journaalcommissie beslist bij meerderheid van stemmen.